SAMSUNG CSC

Huurrecht

by

Advocatenkantoor van Gestel staat voor u klaar in al uw huurrecht zaken.
Een veel voorkomende situatie is dat het gehuurde, of het nu een woning of een bedrijfsruimte betreft, gebreken vertoont.
Om er voor te zorgen dat uw gebreken worden verholpen en u uw huurgenot heeft, schrijven wij uw verhuurder aan en zo nodig starten wij
direct een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter op. Voor de periode dat u geen of een verminderd huurgenot heeft gehad
vorderen wij een verlaging van de huur.Wanneer uw verhuurder uw huurovereenkomst wil beëindigen of de huur met u opzegt,
stemt u daar dan zeker niet zomaar mee in.

Laat u door ons adviseren over het geschil, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan geschillen over: een huurachterstand,
ontruimingen, voortzetting van de huur na overlijden door de huurder, medehuur, verwijt van onderhuur en het in gebruik geven
van het gehuurde aan derden. Wij kunnen precies voor u nagaan of de verhuurder de huurovereenkomst mag beëindigen en wat de mogelijkheden
zijn om verweer te voeren. De verhuurder zal immers altijd eerst naar de kantonrechter toe moet om een huurovereenkomst te laten beëindigen.
Wij kunnen u dan bij de kantonrechter als uw advocaat bijstaan om te voorkomen dat uw huurovereenkomst wordt ontbonden.

Advocatenkantoor van Gestel behandelt alle soorten huurrecht, onder andere:
Huurcontracten
Procedures ter beëindiging van huurovereenkomsten
Huurprijsaanpassingen
Ontruimingskwesties
Indeplaatsstelling
Onderhuur
Huur en faillissement
Afwijkende bedingen in de huurovereenkomst
Gebreken aan de woning

Advocatenkantoor van Gestel kan uw belangen behartigen en zal u voorlichten over wat u kunt verwachten.
Onze advocaten zijn een vertrouwenspersoon, een beroepsgeheimhouder.