SAMSUNG CSC

Strafrecht

by

Wanneer u of een familielid in aanraking komt met politie en justitie heeft u het recht op bijstand van een advocaat.
U kunt een toegewezen advocaat krijgen via het politiebureau, echter u kunt er ook voor kiezen een voorkeursadvocaat
in te schakelen. U heeft dus altijd het recht om mr. van Gestel als voorkeursadvocaat door te geven bij de politie.
Zodra wij een melding ontvangen dat u bijstand wenst, komen wij u direct op het politiebureau bezoeken en bepalen wij de beste strategie voor u.
Op deze manier gaat u goed voorbereid het verhoor met de politie in en zult u het beste resultaat voor uw strafzaak bereiken.

Vaak zullen wij u adviseren om gebruik te maken van uw zwijgrecht.
Dit betekent dat u op vragen van de politie tijdens het verhoor geen antwoord hoeft te geven.
U bent dit immers niet verplicht en het zwijgrecht mag in beginsel ook niet tegen u worden gebruikt.

Vaak zal de rechercheur tijdens het verhoor u een antwoord proberen te ontlokken door te zeggen dat u zich
verdacht maakt door gebruik te maken van het zwijgrecht. Laat u niet misleiden door deze lariekoek en vertrouw op het advies
van uw advocaat. Onthoud goed; “spreken is zilver, zwijgen is goud“.

Advocatenkantoor van Gestel behandelt alle soorten strafzaken, onder andere:
Drugszaken
Geweldsdelicten
Fraudezaken
Vermogensdelicten
Moord/doodslag
Heling/diefstal

Naast het volwassen strafrecht, heeft mr. van Gestel zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het jeugdrecht.
Mocht uw (minderjarige) kind zijn aangehouden op verdenking van een strafbaar feit, dan kunt u altijd contact met ons opnemen
zodat mr. van Gestel de minderjarige op het politiebureau of tijdens de rechtszaak kan bijstaan als advocaat.